Anifilm 2021
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ, 10. - 15. KVĚTNA 2022, LIBEREC, ČESKÁ REPUBLIKA

Univerzum Anifilmu

  • Ministersto kultury České republiky
  • Státní fond kinematografie
  • Liberec
  • Liberecký kraj
  • ČEZ
  • Česká televize