Grant Českého obzoru 2024 - Vítězné projekty
Mezinárodní festival animovaných filmů, 7. - 12. května 2024

Grant Českého obzoru 2024 - Vítězné projekty

 

Grant Českého obzoru za podpory Nadace PPF - výsledky druhého ročníku pitchingu

 

V rámci programu Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm proběhla 8. května prezentace osmi projektů připravovaných autorských krátkometrážních animovaných filmů a vyhlášení výsledků druhého ročníku pitchingu Grantu Českého obzoru za podpory Nadace PPF.

Cílem grantu je cílená finanční podpora výroby české autorské profesionální krátkometrážní animované tvorby, která není dostatečně systémově podporována a tvůrci tak složitě hledají zdroje pro vznik těchto filmů, které často zpracovávají odvážnější či závažnější téma než komerčněji založené celovečerní filmy nebo seriály. Celková hodnota poskytovaného grantu je 1 000 000 Kč a je realizován za podpory Nadace PPF, jeho organizátorem je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, pořadatel Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm.

 

Pětičlenná odborná porota:

Anna Vášová, Kristina Dufková, Jana Tomas Sedláčková, Vladimír Lhoták, Pavel Koutský

 

Podporu získaly celkem čtyři projekty, nejvyšší grant, a to ve výši 300 000 Kč, přispěje k dokončení filmu Period Drama režisérky Michaely Mihalyiové. Toto rozhodnutí porota odůvodnila slovy: “Odvážný, humorný a výtvarně originální přístup k tématu, kterého by se mnozí báli.“

Period Drama

Další podporu a to ve výši 250 000 Kč obdrží film režisérky Noemi Valentíny Happy Epi, na němž porota ocenila „zdánlivě obyčejný příběh jednoho radostného (i úzkosti plného) cestování nabízí hluboký autentický vhled do obyčejného života se zdravotním hendikepem.“.

Happy Epi

Stejnou částkou získal snímek Princezna a vlk režisérky Michaely Hoffové, který bude podpořen grantem ve výši 250 000 Kč, jehož přidělení porotci zdůvodnili takto: „Projekt nás okouzlil a na jeho podpoře panovala v porotě absolutní shoda. Příspěvkem bychom autorce rádi dali impuls pro vstup do profesionální tvorby. Proto jsme se rozhodli podporu oproti požadované částce dokonce navýšit. Věříme, že díky naší podpoře si projekt najde kvalitní producentské a dramaturgické zázemí.

Princezna a vlk

Posledním oceněným projektem je film Dagon, který připravuje režisér Prokop Wilhelm a zúčastnil se již předchozího ročníku. Ten získá na své dokončení grant ve výši 200 000 Kč a porota své rozhodnutí doprovodila slovy „Je to atmosférický film s velkým přesahem, který nám připomíná, že válka zabíjí i dlouho poté, co skončila. Porota navíc oceňuje výrazný posun v projektu oproti loňskému roku, proto se rozhodla pomoci dokončení filmu.“

Dagon