Game Pitch Arena

Game Pitch Arena

26 | 03

Anifilm ve spolupráci s Cyber Sail Consulting letos poprvé pořádá pitching herních projektů. Cílem pitchujících je zaujmout svým nápadem a obchodním záměrem někoho z panelu vydavatelů a investorů natolik, aby s nimi vstoupil do dalších jednání o vydání a podpoře jejich titulu. Posunout je dále ve svém profesionálním networku a dopomoct tak tvůrcům s úspěšnou realizací.

Přihlášky lze podávat na webových stránkách Pitch Arena od 25. března 2024.

www.pitcharena.games