ANIMARKET

Creatoola_Animarket_2023_FINAL

Již pošesté se letos na festivalu Anifilm uskuteční největší oborová industry networkingová akce
animace v Česku – Creatoola Animarket. V pátek 5. května se v Liberci potkají profesionálové z oblasti animace, VFX, her a VR/AR tvorby.

Po dobu celého dne bude probíhat výstavní část akce formou prezentačních stánků jednotlivých
účastníků. V odpoledních hodinách se uskuteční one-to-one meetingy, během kterých se podle
předem stanoveného harmonogramu společnosti setkají s potenciálními zájemci o práci z řad
animátorů, výtvarníků, ilustrátorů, programátorů ad. Organizace těchto meetingů bude probíhat v
aplikaci Swapcard.

Pokud se chcete Creatoola Animarketu zúčastnit jako účastník-vystavovatel, máte na výběr jednu z následujících možností:

1. Animační/herní studio

   • Prostor pro prezentaci (k dispozici stůl, židle, elektrika, internet)
   • Uzavřené 1:1 meetingy
   • Cena: 2000,-Kč bez DPH za stánek


2. Škola/vzdělávací instituce

   • Prostor pro prezentaci (k dispozici stůl, židle, elektrika, internet)
   • Cena: zdarma

 

Každá fyzická osoba účastnící se akce musí mít akreditaci Professional, kterou si pořídí na vlastní náklady prostřednictvím registrace na tomto odkazu

Na Creatoola Animarket se přihlaste vyplněním formuláře ZDE

Deadline pro registraci stánku a koupi akreditace je 17. 3. 2023

Účastníkům-vystavovatelům bude poskytnut prostor/místo pro prezentaci vč. základního nábytku a připojení k elektrické síti. Další vybavení včetně techniky i ubytování je v režii a na náklady
vystavovatelů.

Těšíme se na Vás!


V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Creatoola Animarketu, či pokud máte zájem o účast Vašeho
herního studia na trhu, one-to-one meetingy i účast v Game a VR Zóně po celou dobu konání
festivalu, případně o další partnerství s festivalem Anifilm, kontaktujte Zuzanu Kučerovou:
zuzana.kucerova@anifilm.cz


CO: Creatoola Animarket
KDY: Pátek 5. května 2023, 10:00–16:00, v rámci festivalu Anifilm 
KDE: Anifilm, Liberec
PROČ: Největší networking animace v Česku

 

 

Pořadatelé Creatoola Animarketu:

creatoolaXanifilmV4