Grant
Mezinárodní festival animovaných filmů, 7. - 12. května 2024

GRANT ČESKÉHO OBZORU ZA PODPORY NADACE PPF


Cílem projektu Grant českého obzoru za podpory Nadace PPF je podpora výroby české autorské profesionální krátkometrážní animované tvorby, aby bylo do maximální míry umožněno vynikajícím českým tvůrcům animovaného filmu navázat na své celosvětově oceňované studentské filmy a věnovat se tak autorské krátkometrážní tvorbě i po absolutoriu. Grant tedy není určen na projekty vznikající v rámci studijních povinností. Grant českého obzoru je zastřešujícím názvem pro pitching vybraných projektů před odbornou porotou na MFAF Anifilm, které tak soutěží o finanční podporu. Projekt rozšiřuje již etablovanou soutěž pro českou animovanou tvorbu Český obzor při MFAF Anifilm, která podporuje progresivní a nadějnou tuzemskou tvorbu v mnoha kategoriích od celovečerního filmu po videoklip, čímž dává prostor pro zviditelnění mnoha talentům, a to studentům i profesionálům. Projekt systematicky doplňuje udělovanou Cenu Nadace PPF za nejlepší český krátký a celovečerní film, jednu z kategorií Českého obzoru.

PRAVIDLA

KDO SE MŮŽE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Žadatelem o Grant může být fyzická či právnická osoba, přičemž alespoň režisér/ka projektu musí mít české občanství či trvalý pobyt na území České republiky.

JAKÝ PROJEKT LZE PŘIHLÁSIT?

1. Do soutěže o Grant jsou přijímány projekty ve fázi pre-produkce / produkce bez technického či žánrového omezení.
2. Projekt musí splňovat podmínku, že více než 50% jeho délky tvoří animace a jeho stopáž je kratší než 60 minut.
3. Nesmí se jednat o projekty vznikající v rámci plnění studijních povinností.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. Lhůta pro přihlášení projektů probíhá od 5. 10. do 31. 12. 2023.
2. Přihlašování je možné výhradně skrze přihlašovací formulář dostupný na https://vp.eventival.com/anifilm/grantco2024
3. Součástí přihlašovacího formuláře je mimo jiné potřeba doložit storyboard, vizuální koncepci, rozpočet, finanční plán a realizační harmonogram.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

1. Na hodnocení projektů se podílí výběrová komise a odborná porota. Oba orgány jsou tvořeny zástupci profesních organizací a profesionálů z oblasti audiovize se zvláštním zřetelem k animované tvorbě.
2. Soutěž probíhá ve dvou kolech.
3. V prvním kole vybere výběrová komise až 10 projektů postupujících do druhého kola. Vybrané projekty budou zveřejněny k 1. 3. 2024.
4. Druhé kolo představuje tzv. pitching. Tím se rozumí veřejná prezentace autora a producenta projektu v délce 15 minut na MFAF Anifilm.
5. Odborná porota po prezentaci vybere a oznámí projekty, kterým bude Grant udělen.

VÝŠE A ZPŮSOB VYPLÁCENÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Celková hodnota poskytovaného Grantu je 1 000 000 Kč. Odborná porota má právo odměnit libovolný počet prezentovaných projektů, jako i žádný z nich.
2. Z určené podpory projektu bude 50% vyplaceno po uzavření smlouvy a 50% po prezentaci hotového díla (do 24 měsíců od uzavření smlouvy).

Kompletní znění stanov naleznete zde.