Anifilm 2022
INTERNATIONAL FESTIVAL OF ANIMATED FILMS, MAY 10 - 15, CZECH REPUBLIC

Anifilm Universe

  • Ministersto kultury České republiky
  • Státní fond kinematografie
  • Liberec
  • Liberecký kraj
  • PPF Nadace
  • ČEZ
  • Česká televize
  • ČRo Radiožurnál