Bezpečnost
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ, 22. - 27. ČERVNA 2021, LIBEREC, ČESKÁ REPUBLIKA

Bezpečnost

 

Hygienicko - epidemiologická opatření při konání Anifilmu 2021

S ohledem na aktuální situaci si plně uvědomuje riziko, které vyplývá z probíhající epidemie onemocnění COVID-19. Letošníročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm 2021 proto proběhne za přísných bezpečnostních podmínek a za dodržení platných hygienických opatření, která pomohou předcházet riziku šíření viru SARS-CoV-2.

Každý návštěvník festivalu si musí vyřídit akreditaci, která je nutnou podmínkou ke vstupu do všech programových míst letošního ročníku festivalu. Vyřízení akreditace je v tomto roce nevyhnutelné také pro účast na programu zdarma – pro tento účel je zaveden typ akreditace Visitor Basic. Zajistíme tím databázi kontaktů všech návštěvníků festivalu spolu s možností jejich zpětného dohledání a ověříme jejich doklad o tzv. OTN (očkování, test, prodělaná nemoc). Výjimku má večerní doprovodný program v zámku, kam můžete zakoupit lístek na místě u brány, kde se však bez akreditace budete muset prokázat dokladem o OTN a zapsat e-mailovou adresu.

 

PODMÍNKY OTN KONTROLOVANÉ PŘI NÁKUPU AKREDITACE

 • Doklad o očkování
  • 22 dní od první dávky proti COVID-19, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  • 22 dní od první dávky očkování proti COVID-19, ale ne více než 9měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  • nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky vpřípadě jednodávkového schématu podle SPC, ale ne více než 9 měsíců
 • negativní antigenní test ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní
 • doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy)
 • potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů od pozitivního výsledku testu.

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.

 

Pro co největší komfort jsme ve spolupráci s ANYGENCE a Verbascum Imago, s. r. o. zajistili pro účastníky festivalu mobilní odběrové místo v testovacím stanu, který se bude nacházet u dolní brány v zámecké zahradě. Testy můžete využívat zdarma, tak jak garantuje stát, dva PCR testy zdarma v kalendářním měsíci a jeden antigenní test za týden. Bude otevřen úterý - sobota od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin. Prosíme o využití rezervačního systému. Rezervovaní mají vždy přednost. Ostatním nejsme schopni garantovat možnost odbavení. Testování bude probíhat dle následujícího schéma v tabulce níže.

 

Musíte být otestováni po celou dobu platnosti akreditace.

 

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je dále vyžadováno:

 • nošení respirátoru ve všech vnitřních prostorech budov, na toaletách a v jakémkoli hledišti
 • nekonzumovat jídlo a pití v sálech a ve venkovních hledištích
 • dodržování důkladné hygieny
 • dodržování bezpečnostních rozestupů
 • kooperace při namátkové kontrole měření teplot
 • maximální ohleduplnost a spolupráci

Tento rok jsme také výrazně zvýšili frekvenci úklidů, pravidelná dezinfekce prostor je zajištěna vždy po skončení programového bloku. V areálu festivalu jsou všude zajištěné biocidní přípravky k dezinfekci rukou. Před každým programovým i ubytovacím místem budou vyvěšeny pokyny k aktuálním hygienickým a bezpečnostním opatřením. V případě zdravotních obtíží prosíme návštěvníky, aby se vyhnuli kontaktu s dalšími účastníky festivalu a při podezření na onemocnění COVID-19 neprodleně kontaktovali lékaře či Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje.

Vývoj situace bedlivě sledujeme a přizpůsobujeme se aktuálním nařízením. V případě náhlých změn proto prosíme o trpělivost a pochopení, veškeré kroky slouží k zajištění bezproblémového průběhu Anifilmu!

 

               

 

Kompletní hygienicko - epidemiologický plán ke stažení zde.