Bezpečnost

Bezpečnost

Hygienicko - epidemiologická opatření při konání Anifilmu 2020

S ohledem na aktuální situaci si plně uvědomuje riziko, které vyplývá z probíhající epidemie onemocnění COVID-19. Letošní ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm 2020 proto proběhne za přísných bezpečnostních podmínek a za dodržení platných hygienických opatření, která pomohou předcházet riziku šíření viru SARS-CoV-2.

Z důvodu vedení databáze kontaktů a možnosti trasování si každý návštěvník Anifilmu musí zakoupit akreditaci, která je nutnou podmínkou ke vstupu do všech programových míst letošního ročníku festivalu. Vyřízení akreditace je v tomto roce nevyhnutelné také pro účast na programu zdarma – pro tento účel jsme zavedli nový typ akreditace Visitor Basic.

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je vyžadováno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budov. Současně apelujeme na:

  • dodržování hygienických opatření
  • důsledné respektování bezpečnostních pravidel
  • dodržování bezpečných rozestupů
  • starostlivé zvážení zdravotního stavu
  • maximální ohleduplnost a spolupráci

V letošním roce jsme výrazně zvýšili frekvenci úklidů, pravidelná dezinfekce prostor je zajištěna vždy po skončení programového bloku. V areálu festivalu jsou k dispozici jednorázové roušky a bezdotykové stojany s biocidním přípravkem. Před každým programovým i ubytovacím místem budou vyvěšeny pokyny k aktuálním hygienickým a bezpečnostním opatřením. V případě zdravotních obtíží prosíme návštěvníky, aby se vyhnuli kontaktu s dalšími účastníky festivalu a při podezření na onemocnění COVID-19 neprodleně kontaktovali lékaře či Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje.

Vývoj situace bedlivě sledujeme a přizpůsobujeme se aktuálním nařízením. Jsme v kontaktu se zástupci Krajské hygienické stanice, s nimiž konzultujeme jednotlivá opatření a celkový postup. V případě náhlých změn proto prosíme o trpělivost a pochopení, veškeré kroky slouží k zajištění bezproblémového průběhu Anifilmu!

Ve zkratce:

Hygiena - dbejte na zvýšenou osobní hygienu, používejte dezinfekci
Roušky - do uzavřených prostor vstupujte výhradně se zakrytým nosem a ústy * 
Rozestupy - pokud je to možné, dodržujte bezpečné rozestupy a netvořte hloučky
Odpovědnost - dodržujte nařízení a pokyny pořadatele 
Ohleduplnost - pečlivě zvažte svůj zdravotní stav a zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře
* Jednorázové ochranné pomůcky odhazujte do speciálně vyhrazených košů

 

Kompletní hygienicko - epidemiologický plán ke stažení zde.