Mezinárodní festival animovaných filmů Třeboň Česká Republika 1. - 6.5. 2018

online katalog
Abstraktní a nenarativní animace B

Rozum a touha

Bennet Meyer | Německo | 2017 | 4 min

Tento experimentální videoklip je audiovizuální interpretací vnitřního souboje mezi zdravým rozumem a nutkáním. Počítačem generovaný obraz si v něm postupně podmaňuje reálnou ženskou figuru. Autoři zároveň odkazují na citát Friedricha Schillera: „Lidský rozum potřebuje svůj přirozený původ, ale zároveň ho odsuzuje.“
Rozum a touha

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Bitva u San Romana

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 2017 | 3 min

Pohyb na obraze, který zobrazuje krutost bitvy, se zastaví ve ztvárnění mistrovského díla z 15. století – Bitvy u San Romana. Slavný obraz je dokonalou perspektivní studií, kde se prolíná jak plošný, tak hloubkový účinek. A toho využívá i film švýcarského mistra malované animace.
Bitva u San Romana

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Kříž

Alexandre Roy | Kanada | 2017 | 4 min

Od základního symbolu se autor dopracovává až k složitým abstraktním strukturám. V sytých barvách skládá kříž do čím dál komplikovanějších vzorů, směřujíce za rytmické hudby k vyvrcholení. Mezi formacemi probleskují i otisky prstů na 35mm materiálu, které až roboticky přesnému filmu dávají lidský rozměr, a snad odkazují k osobnímu vztahu autora k vybranému symbolu.
Kříž

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Silo

Gina Kamentsky | Spojené státy | 2017 | 3 min

Cesta skrz opuštěné silo poblíž autorčina studia. Animátorka v nenarativním eseji pracuje zčásti s reálnými záběry a především se svým oblíbeným použitým filmovým materiálem. Vyznává se touto cestou k obdivu jednoduché, ale pro region významné stavby. Ta je v detailech personifikována a zvukový doprovod dává tušit jejím historickým souvislostem.
Silo

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Divizní artikulace

Max Hattler | Hongkong, zvláštní administrativní oblast Číny | 2017 | 5 min

Tuto audiovizuální spolupráci skladatele Luxe Primy a výtvarníka Maxe Hattlera pohání kupředu opakování a zkreslování. Ve smyčce elektronické zpětné vazby se mísí neurčitá analogová hudba a geometrická digitální animace, následkem čehož vzniká množství divizních artikulací v čase a prostoru.
Divizní artikulace

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Vlak a les

Patrick Buhr | Německo | 2017 | 4 min

Pozorujeme krajinu z okna jedoucího vlaku. Míjíme běžící lidi a stromy, z nichž odlítají ptáci. Úhel pohledu se ale náhle mění, souprava vjíždí do tunelu. A průjezdem se náš svět mění a ocitáme se mezi aktéry. Minimalistická počítačová animace umně pracuje pouze se základními liniemi a provází nás až k tísnivému, nepravděpodobnému konci.
Vlak a les

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Říše fantazie

Mizue Mirai | Francie | 2017 | 5 min

Uznávaný japonský mág abstraktní a geometrické animace Mirai Mizue nás znovu vybízí k vypnutí zaběhnutého vnímání. Noříme se opět do jeho pravoúhlého světa, který se neustále rodí z nicoty. Odnikud se objeví první typický blok a stavba nepřestává bujet. Říše fantazie nebude nikdy dokončena, dokud bude na světě existovat představivost, bude i nadále růst.
Říše fantazie

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Chlapec překódovaný z fosfénů

Rodrigo Faustini | Brazílie | 2017 | 3 min

Lapeny ve fosfénech dávají dokumentární záběry odhalit svou pravou digitální podstatu a navrací se ke svým abstraktní kořenům, ke vzpomínkám na obrazy odvinuté ze závislosti na zobrazovaném a ovlivněné jeho vnitřním životem. Počítač vidí bez oči, algoritmus si představuje.
Chlapec překódovaný z fosfénů

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Elegie

Paul Bush | Velká Británie, Švýcarsko | 2017 | 6 min

Film o kamenu a světle – pouze o kamenu a světle. Jedná se o studii výzdoby sakrální stavby, kterou režisér dekonstruuje, aby lépe a podrobně odhalil její krásu. A cituje básníka S. T. Coleridge: Elegie je forma poezie přirozená hloubavé mysli. Hlavními tématy jsou smutek a láska. Elegie zpodobňuje vše jakožto ztracené a mrtvé či nepřítomné a vzdálené.
Elegie

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor

Sen o vodě

Koji Yamamura | Japonsko | 2017 | 11 min | FR

Sen o vodě zobrazuje evoluci od zrodu života až po velrybu v oceánu s obrazy doprovázenými hudbou z díla Vox Balaenae (1971) současného amerického skladatele George Crumba. Prochází 4 fáze: proterozoikum, paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. Specifický “videoklip” známého japonského umělce byl zamýšlen jako součást expozice Eternite pořádané Muzeem přírodní historie v Nantes.

Sen o vodě

Út 01/05/2018
21.30-22.14
volných míst: 69
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
11.00-11.44
Loutkové divadlo

Čt 03/05/2018
18.00-18.44
volných míst: 42
Kino Světozor

So 05/05/2018
15.00-15.44
volných míst: 21
Kino Světozor