19|02 novinky

Visegrad Animation Forum 2014 - tvůrci, přihlašujte své projekty, máte čas do 2. března!

Visegrad Animation Forum 2014 -  tvůrci, přihlašujte své projekty, máte čas do 2. března!

Ani letos v Třeboni nebude chybět mezinárodní animátorský event Visegrad Animation Forum, který si získává čím dál větší ohlas jak u nás, tak v zahraničí. Kromě doprovodného programu prezentujícího novinky animátorského světa ze zemí Visegradu a představení profesionálních evropských studií bude mít program tři sekce. První z nich – tzv. pitching fórum krátké metráže je určen zejména mladým tvůrcům. Kromě prezentace vlastních projektů by se autoři měli také naučit prosazovat vlastní autorskou práci. Druhá sekce je věnována prezentaci televizních seriálů. Je určena profesionálům a cílem je konfrontace zamýšlených dětských pořadů s představami managementu televizí V4. Novinkou je třetí sekce zaměřená na edukaci v oblasti vývoje televizních seriálů. Systémem tzv. case studies bude prezentován skutečný průběh vývoje konkrétního projektu. Společnou myšlenkou všech akcí VAFu je networking – posílení spolupráce producentů v rámci Evropy se zřetelem na státy s podobnými produkčními podmínkami. Letošní ročník VAF se v rámci Anifilmu uskuteční od 6. do 8. května.