10|12 novinky

Animované filmy budou vidět díky ANIONTU

Animované filmy budou vidět díky ANIONTU

Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu (OSPAF) dlouhodobě usiluje o širší popularizaci animace u veřejnosti. Hlavním projektem OSPAFu je Mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm. S každým jeho ročníkem narůstá počet filmů, které festival archivuje, ať už byly součástí soutěže či nikoliv, a zároveň se jeho pořadatelé seznamují s aktuální tvorbou na ostatních festivalech v zahraničí. Sdružení si stejně jako celá animátorská komunita uvědomuje zoufalou absenci distribuce krátkometrážní animované tvorby. Proto také promítá animované filmy i mimo dobu festivalu v rámci tzv. Ozvěn Anifilmu, kdy si různé instituce (školy, kluby, kavárny, galerie…) od festivalu zapůjčují speciálně sestavená pásma. Popisované mezery v distribuci jsou si stejně tak vědomy i spřátelené evropské festivaly - Fest Anča (SK), Animafest (CRO), Be There! (GR), které jsou prvními partnery projektu nazvaného ANIONT (ANimation ONline Theatre). Jedná se o internetový portál – videotéku, která bude nabízet vybranou studentskou a autorskou animovanou krátkometrážní tvorbu, včetně videoklipů nebo hraničních forem animace. Důležitým prvkem tohoto animovaného kanálu bude kurátorský dohled zkušených dramaturgů, kteří z archivů festivalu Anifilm, popřípadě i zaniklého AniFestu a všech přidružených festivalů, již vybírají snímky ke zhlédnutí pro veřejnost. Průběžně pak bude také vyhledávána nová tvorba i mimo festivalové okruhy.
Autoři krátkých filmů dnes zpravidla svou tvorbu na různé internetové kanály sami umisťují. Ve změti ostatního obsahu nejrůznějšího charakteru se ale jejich snímky snadno ztratí. ANIONT tvůrcům i divákům nabídne „čistší“ prostředí a odpovídající kontext autorské animace. A pro nejsnazší přístup k tomuto obsahu bude sledování filmů pro diváky zdarma a bez reklam.
Rádi bychom vyzvali všechny tvůrce a producenty, kteří by měli zájem o zviditelnění svého díla touto cestou, aby tým OSPAFu kontaktovali. Možnost přihlásit svůj snímek k posouzení případného zařazení do videotéky pak bude po celou dobu fungování portálu. Projekt ANIONT byl podpořen Státním fondem kinematografie a bude spuštěn během 6. ročníku festivalu Anifilm v Třeboni.