Vybrané klipy i nenarativní a abstraktní animace

Vybrané klipy i nenarativní a abstraktní animace

09 | 03

Protipól ostatních soutěžních kategorií bude i letos tvořit soutěž abstraktních a nenarativních animací. Ta totiž jako vždy nabídne čisté audiovizuální zážitky, nezatížené vyprávěním příběhů. Vybráno je patnáct děl, z toho jedno české, a soutěž opět tvoří pestrý mix přístupů i animačních technik. Vedle těch klasických i stále oblíbenější replacing. Na to, kdo bude soutěžit, se můžete podívat sem.
Co se týče videoklipů, těch se do soutěže probojovalo
24 a i zde se můžeme těšit na českou účast a různorodost co do stylů, technik i zemí původu. Seznam vybraných klipů najdete zde.