Zdeňka Deitchová, nepostradatelná sestra v triku

Zdeňka Deitchová, nepostradatelná sestra v triku

08 | 05

Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu udělil Anifilm  včera na slavnostním zahájení festivalu Zdence Deitchové, která se animovanému filmu ve studiu Bratři v triku jako vedoucí výroby a později produkční věnovala déle než 65 let. Do studia nastoupila v roce jeho založení, tedy 1945, a opustila jej až v roce 2006. Kdyby se ale studio nerozpadlo, byla by tam pravděpodobně dodnes. Zdenka nejprve pracovala jako konturistka, pak fázařka. Postupně se vypracovala na vedoucí výroby. Její první samostatnou produkcí byl film Proč UNESCOJiřího Trnky (1958). Díky jejímu nadšení, píli a houževnatosti, které provázely celou její profesní dráhu, vznikly stovky filmových, často významných děl pro kina i televizi. Byl to třeba Oscarem oceněný MunroBartakiádaObřinebo Úděl. Její kariéra je nicméně spjata zejména s legendárními seriály jako Krtek,Maxipes Fíkči O makové panence, díky americkým zakázkám ale také se seriály Pepek Námořníknebo Tom & Jerry