Soutěžní videoklipy + Abstraktní a nenarativní tvorba

Soutěžní videoklipy + Abstraktní a nenarativní tvorba

17 | 02

Milovníci těchto stále progresivnějších kategorií se letos mohou těšit na dvě pásma soutěžních videoklipů a stejně tak tomu je u kategorie Abstraktní a nenarativní animace. Vybráno bylo totiž 22 videoklipů a 23 nenarativních filmů a opět se jedná o ukázku nejrůznějších výtvarných stylů i uměleckých přístupů. Najdeme mezi nimi klasické experimenty pracující s estetikou filmového pásu i komplikované, počítačem generované obrazy. Zastoupeni jsou autoři a autorky, již jsou festivalovým divákům známí z minulých let (jako třeba Réka Bucsi nebo Caibei Cai, držitelka Animorphy z roku 2019), ale i úplní nováčci. České autory v kategorii Abstraktní a nenarativní animace zastupují Viktorie Štěpánová, Kamila Müllerová, Tan Lui Chan a Veronika Chocenská, zatímco v kategorii videoklipů soutěží duo Eliška & Lee Oz a dále Tomáš Hájek a Miroslav Frič.