Planeta A - vypravte se na Anifilm prozkoumat svůj domov!

Planeta A - vypravte se na Anifilm prozkoumat svůj domov!

06 | 02

Mohlo by se zdát, že hlavní téma 20. ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm v Liberci nás nezavede daleko. Planeta Země a zdejší život v jeho rozličných podobách a prostředích si však nezadají s fantaskními světy, které jsou obzvlášť pro médium animovaného filmu tak typické. Téma přírody a životního prostředí je nedílnou součástí našich každodenních životů, ve veřejné diskusi je stále aktuálnější a stejně silně již nějakou dobu rezonuje i animovanou tvorbou. Obrácením pozornosti k našemu domovu se Anifilm hlásí k potřebě hlubší reflexe problémů, které po desetiletí plíživě a často opomíjeny ovlivňují svět, jak ho známe. Díky své specifičnosti a možnostem nabízí médium animace mnohem širší a lákavější pojetí fenoménu života na Zemi, než jak jsme zvyklí jej vídat v hrané či dokumentární tvorbě. Pojetí oslovující i ty, kteří jsou k problematice životního prostředí tradičně skeptičtí či chladní. V pestrém výběru celovečerních a krátkých snímků najdete výpovědi o reálných problémech, náznakové metaforické eseje, oslavu přírody a života na Zemi, ale i parodie a ironické filmy subverzivní. Většina z nich bude tvořit program pro dospělé diváky, speciální filmový program ale čeká i děti a dospívající. A jak je na Anifilmu zvykem, téma se promítne také do skladby našich hostů a odborného programu. Zkuste se s námi podívat na náš domov zvenčí, jinak, bez předsudků: skrz médium animovaného filmu!