Děkujeme!

Děkujeme!

18 | 01

Všem autorkám, autorům, přihlašovatelkám a přihlašovatelům velice děkujeme! Sešlo se nám bez mála 1400 přihlášek. Naše výběrové komise mezi nimi právě v těchto dnech pečlivě vybírají ty, které se promítnou v Liberci. Na výsledky se můžete těšit na začátku února!