Grant Českého obzoru 2023 - Vítězné projekty

Grant Českého obzoru 2023 - Vítězné projekty

 

 

 

Grant Českého obzoru za podpory Nadace PPF - výsledky prvního ročníku pitchingu

 

V rámci programu Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm proběhla 3. května prezentace deseti projektů prvního ročníku pitchingu Grantu Českého obzoru za podpory Nadace PPF. Cílem tohoto grantu je cílená finanční podpora výroby české autorské profesionální krátkometrážní animované tvorby, která není dostatečně systémově podporována a tvůrci tak složitě hledají zdroje pro výrobu krátkometrážní animované tvorby, která často zpracovává odvážnější či závažnější téma než komerčněji založený celovečerní film nebo televizní seriál. Celková hodnota poskytovaného grantu je 1 000 000 Kč a je realizován za podpory Nadace PPF, jeho organizátorem je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, pořadatel Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm.

 

Podporu získaly celkem tři projekty:

9 milionů barev

režie: Anna Bára Stejskalová
podpora: 450 000 Kč

Toto rozhodnutí porota odůvodnila slovy: “Projekt má podmanivé a kompaktní vizuální zpracování, které skvěle koresponduje s použitou stop motion technologií a jsme přesvědčeni, že se projekt prosadí v mezinárodním prostředí. Oceňujeme také téma, které zdůrazňuje potřebu empatie a vzájemného pochopení.“

 

Kill Kokeš Kill

režie: Jan Míka
podpora: 300 000 Kč

Toto rozhodnutí porota odůvodnila slovy: "Aktualizované zpracování české tradiční animační techniky v kombinaci s osvěžujícím humorem.“

 

Machine Mountain

režie: Terezie Unzeitigová
podpora: 250 000 Kč

Toto rozhodnutí porota odůvodnila slovy: „Projekt nás okouzlil a na jeho podpoře panovala v porotě absolutní shoda. Příspěvkem bychom autorce rádi dali impuls pro vstup do profesionální tvorby. Proto jsme se rozhodli podporu oproti požadované částce dokonce navýšit. Věříme, že díky naší podpoře si projekt najde kvalitní producentské a dramaturgické zázemí.“