Středa, rozhovor dne

02 | 05

Středa, rozhovor dne

Hlavním tématem letošního Anifilmu je 3D počítačová animace. Výběr tématu přirozeně ovlivnil i výběr pozvaných hostů. Jsme nadšeni, že můžeme letos přivítat Robin Cooperovou, která nasbírala bohaté zkušenosti ve studiu Pixar na pozici Art Designer. Dnes v 18 hodin vás se svou prací osobně seznámí v rámci své přednášky.

 

Proč jste dala přednost počítačové animaci před kreslenou?

"Vystudovala jsem divadelní scénografii a pak jsem řadu let pracovala jako divadelní a filmová scénická výtvarnice. Jsem tedy především malířka, navíc specializovaná na povrchové struktury. Do studia Pixar jsem pak byla jednou pozvána, abych pohovořila o scénické malbě. Zvali si tehdy lidi z různých příbuzných oborů. Pár měsíců po mé přednášce se mi ozvali s tím, jestli bych se nechtěla dostavit na pohovor na pozici malířky. Byla jsem zvědavá, ale ještě ne úplně přesvědčená, že mám zájem, protože zbožňuji ruční malbu a práci s barvami. Po naší schůzce jsem pak ale byla nadšená, že se mohu připojit k té skupince lidí, co se rozhodli v podstatě vybudovat nové odvětví animace. Svými dovednostmi jsem pomohla dosáhnout toho, že naše počítačová animace byla uhlazenější a plastičtější. Byla to moc zajímavá práce."

 

Jaká byla pro vás zkušenost z práce pro zábavní parky, a co vám naopak dala práce u Pixaru?

"Když jsem začala pracovat pro tematické zábavní parky společnosti Walt Disney, bylo to jako návrat k mým divadelním kořenům. Do Pixaru jsem přispěla tím, co jsem se naučila jako scénografka a scénická výtvarnice, a z něj jsem si zase odnesla nové zkušenosti s animovanou tvorbou, které jsem pak mohla využít v trojrozměrném světě. Bylo fajn zase dělat pěkně rukama!" 

 

Jak jste v Pixaru začínala?

"Začala jsem jako digitální malířka a později se přesunula na pozici Art Director, což mi tehdy navrhl náš Production Designer".

 

Jak probíhá u Pixaru práce na celovečerním filmu?

"Začínali jsme tím, že jsme v předprodukční fázi shromažďovali podkladové materiály a připravovali obrazové předlohy, které jsme pak použili při tvorbě vizuální stránku světa daného filmu. Já měla vždy na starost povrchové struktury a barvy předmětů, scén a postav. Během samotné produkce filmu jsem pak ve spolupráci s Production Designerem, režisérem a světelným designérem sestavovala balíčky informačních materiálů a instruovala digitální výtvarníky, jak má film po vizuální stránce vypadat."

 

Na kterém filmu jste dělala nejraději?

"Nejvíc se mi líbil Hledá se Nemo, protože se odehrává v ohromně propracovaném světě plném rozmanitých struktur a barev. Ohromně mě bavilo spolupracovat s vědci a digitálními výtvarníky na tom, aby výsledek vypadal co nejrealističtěji."

 

A který byl nejsložitější?

"Nejsložitější byl zase Nemo, protože to byl velký projekt a dělalo na něm hrozně moc oddělení, kterým jsem musela dodávat informace. A taky v něm bylo strašně povrchů na vystínování."

 

Jak se od té doby počítačová animace změnila po technické stránce?

"Počítačová animace se od samotného počátku s každým filmem exponenciálně zdokonalovala a nabízela stále více možností. Nástroje pro počítačovou animaci se postupně staly mnohem dostupnějšími. Dřív to bylo jako malovat vidlemi, zato dnes můžete malovat dokonce přímo na tabletu. Zlepšila se i kvalita děl. Když se dívám na dnešní počítačově animované filmy, uvědomuji si, že to, co pro nás tehdy bylo nemožné, je dnes už standard. Je nesmírně zajímavé sledovat, co je dnes možné a kam až počítačová animace pokročila. A jsem hodně zvědavá, kam se ještě posune v budoucnu."

 

Jaká je podle vás estetika počítačové animace? Bývá považována za „chladnou“ či „neosobní“.

"Podle mě je estetika počítačové animace omezena pouze naší představivostí. Sama o sobě je počítačová animace jen prostředek, který nám umožňuje tvořit filmy chladné a ošklivé stejně jako krásné a hřejivé nebo ostatně cokoli, co nás jen napadne. Pamatujte, že film tvoří filmaři a ne počítač. Těším se, až výtvarníci a designéři skutečně posunou hranice toho, co dnes považujeme za možné. Počítačová animace skýtá ohromné příležitosti k růstu a tvorbě fantastických výtvorů. Blíže o tom pohovořím ve své přednášce."