Rada animovaného filmu

23 | 01

Rada animovaného filmu

Anifilm inicioval za podpory Asociace animovaného filmu (ASAF) a European Animation Awards Association (EAA) vznik Rady animovaného filmu (RAF). Hlavním posláním této neformální iniciativy je sdružovat významné osobnosti působící v oblasti českého animovaného filmu. Nejedná se pouze o autorské tvůrce, režiséry, producenty, animátory či dramaturgy, ale také o teoretiky animace, historiky, kritiky, zástupce soutěží, přehlídek, festivalů či filmové pedagogy. Základním účelem RAF je naplňování společného zájmu členů na podpoře, propagaci a reflexi českého animovaného filmu v České republice i v zahraničí. To se děje především prostřednictvím pravidelného zpřístupňování českých animovaných děl členům RAF, jejich hodnocením, udělováním výročních cen v rámci soutěžní sekce Anifilmu Český obzor a přímým napojením na mezinárodní aktivity, zejména pak na Evropské animační ceny Emile.