Loutkám Jiřího Trnky můžete vdechnout nový život

09 | 11

Loutkám Jiřího Trnky můžete vdechnout nový život

Mezi léty 1946 - 1965 natočil Jiří Trnka 16 loutkových filmů, pro které navrhl či vyrobil více nežli 130 filmových loutek. Za několik desítek let, které uběhly od jejich natočení, jich bylo ale mnoho nenávratně ztraceno, další leží v zaprášených krabicích v depozitářích skryty očím veřejnosti a ty, které se podařilo dohledat a zachránit, jsou často v tak špatném stavu, že je nelze vystavovat. Technologie výroby filmových loutek je totiž velmi náročná a vyžaduje speciální použití materiálů, které dokážou splňovat požadavky pro natočení filmu. Není je však možné trvale uchovat. Původní polymetalové kostry loutek korodují, kožené prvky ztrácejí pružnost, textilie se rozpadají, lepidla rozkládají a malba z tváří loutek se ztrácí. Stav některých filmových loutek tak nelze klasifikovat jinak nežli kritický.

Syn Jan a vnuk Matyáš Trnkovi si uvědomují povinnost, kterou ke svému slavnému předkovi a jeho dílu mají. O loutky kontinuálně pečují, od soukromých sběratelů vykupují další a nechávají je v rámci svých finančních možností restaurovat. Jen díky tomu mohli návštěvníci úspěšné výstavy Plzeň 2015 spatřit originální loutky z filmů Jiřího Trnky. Není v jejich silách je ale možné opravit všechny. Restaurátorská práce je nákladná a započítáme-li všechny nutné technologické lhůty, také časově náročná. Oslovují proto ke spolupráci státní a soukromé subjekty, díky této kampani i širší veřejnost. Crowfundingová kampaň potrvá do 7. prosince a zapojit se do ní můžete zde.