Libuše Čihařová očima svých studentů

01 | 05

Libuše Čihařová očima svých studentů

Během svého působení na pražské FAMU vychovala Libuše Čihařová, oceněná letos Anifilmem Cenou za celoživotní přínos animovanému filmu, řadu nadějných tvůrkyň i tvůrců. Absolventi na to, jaká byla pedagožka a jak jejich tvorbu ovlivnila, vzpomínají v krátké anketě. Mnoho studentů, jejichž filmy paní Čihařová pedagogicky vedla, se postupně etablovalo jako úspěšní autoři – například Kateřina Karhánková získala na loňském Anifilmu Zvláštní uznání za film Plody mraků.

Když jsem se ze střední školy v Brně hlásila na FAMU, plno lidí mě od toho zrazovalo.
Jenže když jsem zjistila, že kromě jiných pedagogů je tam taky paní, která animovala či režírovala pohádky jako Nils a divoké husy, Maxipes Fík, Krtek, věděla jsem, že tam chci jít a učit se od ní.
Byly to pohádky mého dětství a naprosto jsem je milovala.
Nějakým zázrakem jsem udělala přijímací zkoušky a měla tu čest poznat paní Čihařovou blíž.
Libuše Čihařová je nejenom legenda animovaného filmu, ale také skvělý člověk.  Moc děkuji za všechno, co mě naučila a jsem moc ráda, že jsem ji mohla poznat.
Martina Mrázová (Vybíralová)

Díky jejímu pozitivnímu přístupu a velké podpoře jsem dostudovala FAMU i se dvěma malými dětmi. Naučila mě trpělivosti a vytrvalosti. 
Kristina Dufková

Paní Čihařová vnesla do školy eleganci. Při jejím příchodu do učebny si dívky uvědomily ranní rozcuch a kluci si dávali pozor na používání vulgárních výrazů. O to milejší bylo zjištění, že paní Čihařovou nesmírně baví černý humor, pokud je dobrý. Mám ráda její spiklenecký výraz při řešení nějakých legrácek, nebo při dodávání optimismu zhrouceným studentům. Je jedním z pedagogů, kteří učení neberou jako nutný vedlejší příjem, ale velmi zodpovědně se snaží pochopit občas i přiblblé nápady svých studentů, aby v nich nezabili tvůrčí ambice. Velmi jí za to děkuji.
Denisa Grimmová

Často vzpomínám na rozhovory, které jsme na FAMU s paní Čihařovou vedly. Chtěla bych jí poděkovat za to, že byla vždy otevřená novým nápadům, se kterými jsem přicházela. Často ji to i nadchlo, což pro mě moc znamenalo. Děkuji za roky, které jsme spolu strávily a gratuluji k Ceně za celoživotní přínos animované tvorbě, kterou si Libuše Čihařová rozhodně zaslouží!
Dana Bubáková

Libuše Čihařová je pro mne inspirací nejen v pracovním, ale i osobním životě. Vedla většinu filmů, které jsem v průběhu studia na FAMU vytvořila. Přistupovala ke mně s velkým porozuměním a velkou mírou podpory. Pomohlo mi to najít při realizaci směr i ve chvílích bloudění. Za to jí patří velký dík. Sdílela se mnou zkušenosti s týmovou spoluprací a tvorbou pro děti, což mě velice obohatilo a zřejmě ovlivnilo v tom, co teď dělám. Jsem velice vděčna osudu, že ji mohu znát. 
Kateřina Karhánková

Paní Libuši Čihařovou jsem zažila jako pedagožku při studiu na FAMU. Od začátku na mne působila velice mile a laskavě. Své bohaté zkušenosti jak z oboru, tak ze života na nás studenty přenášela s radostí, nenuceně a vždy se pokoušela autora nebo autorku v jeho tvůrčích záměrech podpořit. Vlastní tvorbu jsem s ní během studií často konzultovala, dokonce pořád konzultuji při návštěvách se synem Františkem v jejím bytečku na Žižkově. Její kamarádství je pro mě vzácný dar, za který jsem velice vděčná.
Verica Kordić

Jsem opravdu pyšný, že mě Libuška Čihařová učila animovat a že jsem mohl pod jejím dohledem vytvořit několik filmů. Vždy jsem z ní cítil velkou podporu, stejně jako zápal pro animovaný film. Nikdy jsem nezažil, že by při výuce vnucovala svůj pohled na téma či provedení. Nad nikoho se nepovyšovala a své studenty vnímala jako umělce a autory sobě rovné. Libuška patří mezi pedagogy, kteří dokázali navázat se studenty kamarádský vztah. Tykání mi poprvé nabídla, když jsem byl ve druhém ročníku.  Celý vykulený jsem to s rozpaky odmítl. Tehdy ji bylo 74 let. Mimochodem, abyste si udělali představ,u jaká je čiperná a obdivuhodná dáma, tak na n i prásknu, že před třemi lety cestovala po Brazílii a minulý rok si střihla Kanadu. Kolik takových lidí znáte? Pro její zkušenosti, dobrotu, vzdělání a vitalitu se jí musím neustále obdivovat.
Jan Bohuslav

Podle nás je Libuška Čihařová úžasná žena. Vždy pozitivně naladěná, s neuvěřitelným elánem a skvělým smyslem pro humor.
Jako studenti jsme ji oba měli moc rádi, protože nás vždy podporovala a pomáhala formovat vlastní styl tvorby. Pokaždé byla otevřená dialogu a kdykoliv jsme se na ni mohli obrátit. Proto nás těší, že se s ní můžeme nadále scházet i po studiích. Tato moudrá, prudce elegantní dáma patří k naším vzorům a dělá skvělé chlebíčky.

Alexandra a Martin Májovi