Italské animované speciality

07 | 04

Italské animované speciality

Letošní Anifilm připravil exkurzi do části italské animované tvorby označované jako "výtvarný film". Ten se vyznačuje důrazem na propracovanou výtvarnou stránku, vycházející z tradičních technik ruční animace a výtvarného umění. Myšlené pohyby kamery jsou prováděny animací a filmy se tak vyznačují fluidními proměnami celého obrazu nebo průlety prostorem. Italská škola svůj technický um nevěnuje laciným atrakcím, ke kterým mívají tyto filmy tendenci sklouznout. Pro většinu autorů je naopak typické, že své filmy pojímají jako velmi intimní zpovědi. Tento typ filmů se v historii světové animace objevuje velmi sporadicky, často u solitérních tvůrců. Italský fenomén výtvarného filmu je výjimečný právě tím, že se projevuje téměř třicet let a „skupinově“. Z tohoto směru pro vás Anifilm vybral to nejzajímavější z poslední doby. Českou premiéru bude mít ale také dokument  o legendárním italském režisérovi Bruno Bozzettovi.