Asociace animovaného filmu mapuje český animační průmysl

30 | 09

Asociace animovaného filmu mapuje český animační průmysl

Asociace animovaného filmu (ASAF) je sdružením předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií, kteří se společně rozhodli aktivně se podílet na rozvoji animace v ČR jako průmyslového odvětví a jeho prezentaci v zahraničí. Jejím hlavním cílem je zlepšení podmínek pro výrobu a distribuci animovaných filmů v ČR, neboť animovaná tvorba v ČR z pohledu zaměstnatelnosti a ekonomického výkonu dlouhodobě stagnuje.

ASAF se proto aktivně zasazuje o vytvoření strategické koncepce rozvoje oboru animace, která vychází z mapovaní současného stavu animačního průmyslu včetně návrhu jeho rozvoje. V první polovině roku proběhl detailní průzkum mezi producenty, animačními studii, školami i nezávislými umělci. Jeho cílem bylo ověřit hypotézy ze vstupní analýzy současné situace (k dispozici zde) a zpracované výsledky dále prezentovat vybraným stakeholderům ve veřejné a privátní sféře, včetně potenciálních investorů.

Výsledky průzkumu budou zveřejněny na webu www.asaf.cz v průběhu listopadu. Děkujeme všem aktérům, kteří dotazníky vyplnili a přispěli tak k cílevědomému budování českého animačního průmyslu.