Animační průmysl zemí střední a východní Evropy se spojuje v jeden trh

28 | 11

Animační průmysl zemí střední a východní Evropy se spojuje v jeden trh

V letošním roce Evropská komise vytvořila tzv. Animation Plan, jehož cílem je povzbudit animovaný průmysl v celé EU. Region střední a východní Evropy v sobě skrývá velký potenciál. Využít ho se pokusí nová iniciativa CEE Animation Workshop, která přivede dohromady dvacet šest nezávislých producentů animovaných filmů z celkem osmnácti zemí a ukáže producentům z tohoto regionu nejnovější trendy v mezinárodním animačním průmyslu. Workshop se koná ve dnech 2. – 6. prosince 2017 v rámci  Mezinárodního festivalu animovaných filmů Animateka v Lublani.

Prvotní myšlenka, která by spojila nezávislé producenty animovaných filmů z regionu CEE (Central and Eastern Europe), vznikla na podzim roku 2016. Nutnost společné akce a intenzivnější spolupráce je mottem mezinárodní platformy sdružující producenty Visegrad Animation Forum již několik let. Hlavním cílem této aktivity je vybudování průmyslu a vhodných podmínek pro úspěšné koprodukce, které obstojí v konkurenci na mezinárodní scéně. Nápad uspořádat jednorázovou akci, která by přivítala producenty z více než poloviny evropských zemí a nastavila pevné základy pro jejich budoucí spolupráci, přesvědčil zástupce Kanceláří Kreativní Evropy (Creative Europe Desk – CED). Velkým přínosem je zapojení hned celkem devatenácti národních Kanceláří Kreativní Evropy – MEDIA (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina).  „Věříme, že skrze lepší využití potenciálu spolupráce mezi producenty našeho regionu budou naši žadatelé v evropských programech Creative Europe MEDIA úspěšnější. To je také důvod, proč se na projektu podílí tolik Kanceláří Kreativní Evropa – MEDIA,“ říká ředitelka slovinské CED Sabina Briški Karlić a dodává: „Naším posláním není pouze workshop společně uspořádat. Snažíme se v každé zemi problémy identifikovat, což bude i součástí CEE Animation Workshopu, abychom dosáhli očekávaných výsledků a mohli se jim dále věnovat v době, kdy byla definována evropská strategie pro animační sektor.“

Důležitou součástí lublaňského workshopu bude i panelová debata o koprodukčních podmínkách v regionu střední a východní Evropy. Setkání se zúčastní přes třicet filmových profesionálů, kteří se pokusí zformulovat společný požadavek kinematografickým fondům a zástupcům televizních dramaturgů o větší podporu animovaného průmyslu. Dokument pod názvem Ljubljana Accord bude obsahovat popis specifických podmínek výroby animovaných díl v regionu CEE a návrh strategií k jeho zlepšení s cílem vybudovat konkurenceschopný průmysl animovaného filmu – a to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.

Tisková zpráva ke stažení zde.