Anifilm udělí Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu Libušce Čihařové

25 | 01

Anifilm udělí Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu Libušce Čihařové

Scenáristka, režisérka, animátorka a pedagožka Libuše Čihařová začínala ve Studiu Bratři 
v triku jako fázařka. Od roku 1951, kdy byla přijata, si zde postupně pod vlivem velikánů animovaného filmu, jako byli Zdeněk Miler, Jaroslav Bedřich nebo Jiří Brdečka, osvojila další profese. Stala se vyhledávanou animátorkou, která si vždy dovedla poradit s nejrůznějšími výtvarnými rukopisy. Je podepsána pod více než deseti večerníčkovými seriály. Jen namátkou: O makové panenceKosí bratřiBob a BobekŠtaflík a ŠpagetkaNils a divoké husy nebo Maxipes Fík. Od 80. let sama režírovala několika krátkých filmů a seriálů. Dnes Libuše Čihařová bezesporu patří mezi legendy české animace. Své bohaté zkušenosti a nadšení pro animaci navíc ještě donedávna předávala mnohým představitelům nové generace v rámci svého působení na Katedře animované tvorby FAMU. Cena za celoživotní přínos animovanému filmu bude Libuši Čihařové udělena během slavnostního zahájení festivalu 1.května.