Program - Program porotců: Georges Schwizgebel

online katalog

Program porotců: Georges Schwizgebel

Pirouette

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 1969 | 2 min

Diváci letošního Anifilmu mají poměrně neobvyklou příležitost vidět úplně první film režiséra samouka, který se stal nejslavnějším švýcarským animátorem. Jednoduchou kresbu panáčka v něm Georges Schwizgebel kombinuje s fotkami, výstřižky z časopisů a vzory látek. Výrazným motivem kolážovité směsi je pop-artem lehce inspirovaná kreslená mužská tvář.

Pirouette

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

78 otáček

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 1985 | 4 min

Snímek těží z možností odpoutaného pohledu kamery v animovaném filmu. Začíná záběrem na statický obrázek kolotoče. Jak se kamera vzdaluje, chápeme, že je jen jednou ze součástek kolosu, který se v rytmu valčíku dává do pohybu. Vedle různých typů karuselů hrají ve filmu evokujícím plynutí času důležitou roli další kruhové motivy, jako jsou schodiště či šálek kávy.

78 otáček

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Téma obrazu

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 1989 | 7 min

Mefisto coby malíř vysílá Fausta na pouť slavnými malířskými plátny. Pro autora typické kamerové jízdy zůstávají tentokrát spíše statické, aby vynikly citace obrazů. První z režisérových parafrází známého příběhu končí obrazem, kdy neohrožený hybatel děje Mefisto, získává Markétku. Tak jak Fausta na začátku štětcem pobídnul, ho v závěru znehybní.

Téma obrazu

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Jízda do propasti

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 1992 | 5 min

Koncept filmu spočívá v užití pouze šestivteřinových sekvencí animací. Ty za sebou zařazené ilustrují hudbu z opery Hectora Berlioze Faustovo prokletí. Aby svůj koncept autor objasnil, uzavírá snímek záběrem obsahujícím všechny použité sekvence najednou. Film připomíná zvláštní férii dostávající svému názvu, úprkem na koních dvou postav, ale i svým stylem navozujícím pocit závrati.

Jízda do propasti

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Rok laně

Georges Schwizgebel | Švýcarsko, Francie | 1995 | 6 min

Po působivém průletu členitou krajinou se začne odvíjet neobvykle průzračný příběh. Laň při lovu zraní pes, pán ji odnese do svého sídla a ošetří ji. Pes na nového obyvatele stále doráží, ale pán jej nakonec přiměje, aby se s laní spřátelil. Jednoho dne laň ze sídla prchne, narazí ale na psí smečku a doplatí na svou důvěřivost.

Rok laně

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Fuga

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 1998 | 8 min

Fuga je dosud jedním z nejfluidnějších autorových snímků. Diváka neustále vybízí k revidování hypotéz o tom, co vlastně sleduje. Měnící se perspektivy, prostředí i barevnost, to vše diváka mate. Princip hudební formy autor vnáší do filmové řeči a využívá vizuální polyfonii. Nakonec se ale ukáže, že je vše vlastně docela jednoduché a za vším je mužův sen.

Fuga

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Mladá dívka a mraky

Georges Schwizgebel | Švýcarsko, Francie | 2000 | 5 min

Svou verzi Popelky autor ozvláštnil mimo jiné důležitým prvkem mraků, které ve filmu tvoří jakési předěly mezi charakteristickými výjevy ze známé pohádky. Režisér příběh navíc zasazuje do moderní doby, a tak hrdinka s „princem“ nakonec opouští starý svět letadlem, tedy skrze mraky.

Mladá dívka a mraky

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Muž bez stínu

Georges Schwizgebel | Švýcarsko, Kanada | 2004 | 10 min

Jednoho z vrcholů dosáhla Schwizgebelova tvorba úspěšnou adaptací novely Podivuhodný příběh Petra Schlemihla. Zejména první polovina snímku se vyznačuje neustálým pohybem pomyslné kamery a nabízí divákovi dechberoucí podívanou, plnou proměn tvarů i perspektiv. Příběh vyprávějící o muži, jenž ďáblovi prodal svůj stín a navždy se tak vyčlenil ze společnosti, je faustovskou variací.

Muž bez stínu

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Hra

Georges Schwizgebel | Švýcarsko, Kanada | 2006 | 6 min

Hra je jedním z mála autorových snímků, ve kterých není vyprávění primárním cílem. Dostávajíc svému názvu, jde o vizuální a hudební hru, která se sama buduje a hroutí, za doprovodu svižné Prokofjevovy hudby. Z čísel se stávají tvary, z tvarů písmena a lidé. Narážku na samotné médium a limity jeho interpretace představuje finále v kinosále.

Hra

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Retuše

Georges Schwizgebel | Švýcarsko, Kanada | 2008 | 6 min

Atmosférický snímek zachycuje těkavé výjevy ze snu mladé ženy. Přerývanost snění podtrhují opakující se motivy mazání a stírání různými prostředky. Své oblíbené akrylátové malby tu autor výjimečně kombinuje s pastely na papíře. Nepostižitelný příběh je objasněn až v závěru, kdy se ze tmy vynořují obrysy ženy v rytmu jejího dechu.

Retuše

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Romance

Georges Schwizgebel | Kanada, Švýcarsko | 2011 | 8 min | painting on glass / malba na sklo

Muž a žena vedle sebe usednou na palubě letadla. Při turbulencích se jejich ruce setkají a muž se nechá unášet svými představami. Jeho fantazie vyústí ve velkou romantickou ságu, přičemž tvůrce dramaticky propojuje hudbu s pohyby celého obrazu. Hranice mezi touhou a realitou postav nicméně jasně odděluje použitou výtvarnou technikou.

Romance

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Král duchů

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 2015 | 6 min

Další podmanivý film klasika malované animace Georgese Schwizgebela. Tentokrát je jeho sugestivní animovaná jízda založena na Goethově básni Erlkönig (Král duchů) a na hudbě Franze Schuberta a Ference Liszta. Muž s nemocným synem projíždí na koni lesem a blouznící dítě podléhá dojmu, že sledují postavu krále duchů.

Král duchů

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor

Bitva u San Romana

Georges Schwizgebel | Švýcarsko | 2017 | 3 min

Pohyb na obraze, který zobrazuje krutost bitvy, se zastaví ve ztvárnění mistrovského díla z 15. století – Bitvy u San Romana. Slavný obraz je dokonalou perspektivní studií, kde se prolíná jak plošný, tak hloubkový účinek. A toho využívá i film švýcarského mistra malované animace.

Bitva u San Romana

St 8/5/2019
17.30-18.39
Kino Aurora

St 8/5/2019
20.00-21.09
Jindřichův Hradec - zámek

So 11/5/2019
17.00-18.09
Kino Světozor