Anifilm 2021: tentokrát se uvidíme v červnu

15 | 03

Vzhledem k tomu, že se situace nezlepšuje tak, jak bychom všichni uvítali, rozhodli jsme se stejně jako řada dalších festivalů a podobných kulturních akcí pro posun termínu. Původně květnový termín se tak mění na červnový a Anifilm se uskuteční ve dnech 22. až 27. června 2021. Jedním z hlavních důvodů změny termínu je snaha, aby plánovaný program festivalu mohl bezpečně proběhnout pokud možno v plném rozsahu, aby se lidé mohli účastnit festivalových projekcí, přednášek, dílen, her, výstav, koncertů i divadel. Vždyť hlavním smyslem festivalů je setkávání lidí v prostoru zaplněném kulturními zážitky a bez lidí, kteří se cítí bezpečně, by kultura ztratila smysl. Zakoupené akreditace zůstávají v platnosti. V případě, že je nebude možné v novém termínu využít, budou festivalem odkoupeny zpět. Buďte zdrávi - na viděnou v létě!