14|04 novinky

Téma letošního Anifilmu: Kde domov můj?

Téma letošního Anifilmu: Kde domov můj?

Doprovodný program letošního Anifilmu bude zasvěcen fenoménu migrace. Toto široké téma nemá být jen reakcí na současnou migrační vlnu - v našem pojetí je otázka migrace širší a obsahuje dílčí motivy, jakými jsou politický i ekonomický exil, otázky lidské identity, hledání kořenů nebo pomíjivost geografických hranic. Výběr hostů přirozeně nejvíce odráží českou zkušenost a u většiny z nich tak či onak můžeme nacházet spojitost s naší zemí. Další rovinou je pak přednáškový a filmový program, reflektující jednotlivé aspekty migrace a souvisejících motivů. Ten bude obsahovat mimo jiné aktuální reflexe uprchlické krize.
I členové porot byli osloveni v duchu tématu festivalu. „Českou stopu“ venku zastupují Jan Pinkava, český výtvarník a režisér, který na konci 60. let s rodiči opustil Československo, Vera Neubauer, která se narodila a studovala v Praze, zlínský rodák Jakub Pistecký, jenž emigroval se svou rodinou do Kanady, stejně jako Ondřej Švadlena. Vedle toho zasedne v porotě Anifilmu také holandský umělec Rosto, jehož dědeček pocházel z Čech.
Ne všichni zamýšlení hosté mají možnost festival osobně navštívit, a tak některé z nich připomeneme alespoň jejich tvorbou. Zmiňme například dílo Paula Fierlingera, jenž se narodil českým rodičům v Japonsku, vyrůstal v USA a po válce žil v Československu, aby z něho v roce 1967 uprchl na západ. Uvedeme jeho osobní filmy i světovou premiéru jeho nejnovějšího snímku Slocum at sea at himself.