22|03 novinky

„Od čmáranic k pixelům“ – zaměřeno na Španělsko

„Od čmáranic k pixelům“ – zaměřeno na Španělsko

Zkoumání animované tvorby nejrůznějších zahraničních kinematografií už je stabilní součástí festivalové dramaturgie. Letošní volba padla na velice rozvinutou španělskou produkci, která se v posledních letech prosazuje i úspěšnými celovečerními filmy. Jeden takový - Posedlý (Pos eso) - na loňském Anifilmu zvítězil. Mezi další úspěšné tituly patří rovněž Chico & Rita. Porotce Javier Mariscal diváky při své prezentaci seznámí s postupy, které při ztvárnění dobové Kuby ve filmu zvolil.

Rozsáhlý program rekapitulující různé fenomény z historie animace španělského království připravila Carolina López. Její výběr začíná samými počátky tamní animované tvorby ze začátku století (mimo jiné Segundo de Chomóna), pokračuje přes moderní vlivy 60. let, filmy artistní a ověnčené festivalovými cenami až k fenoménu nového tisíciletí - k tvorbě autorů, kteří se na základě úspěchu v domovském Španělsku uplatnili u velkých amerických studií (např. Charlie Ramos). Tento, ale i celou řadu jiných zajímavých aspektů současné španělské produkce, osvětlí Carolina López na festivalu v rámci speciální přednášky, zaměřené na socio-politické vlivy v animaci země, která si prošla a prochází mnoha ekonomickými a národnostními turbulencemi. Program věnovaný Španělsku podpořilo Španělské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Institutem Cervantes a Acción Cultural Española (AC/E).