I. ROČNÍK VISEGRÁD ANIMATION FÓRA KONANÉHO V RÁMCI ANIFILMU 2013 - Přijímá projekty do soutěže námětů krátkých filmů a TV seriálů z našeho regionu.

Soutěž námětů vyhlašuje Asociace Animovaného filmu v rámci programu industry sekce Visegrád Animation Fóra (5. -7. května 2013), které se koná na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm, Třeboň (3. -8. května 2013). Soutěž je nestatutární a otevřená projektům ze zemí visegrádského regionu, které splňují níže uvedené podmínky. Proběhne formou veřejného pitching fóra za účasti mezinárodních profesionálů, producentů, TV comission editorů a samotných filmařů na Visegrád Animation Fóru. O finálním výběru představovaných projektů osmi krátkých filmů a sedmi středoevropských TV seriálů rozhodne výběrová komise, o vítězných projektech pak mezinárodní porota složená z profesionálů animovaného filmu.
Autoři vybraných projektů budou mít možnost je představit před možnými koproducenty, partnery, sales agenty a zahraničními profesionály. Každý účastnící se projekt může být zastoupen producentem a jedním z autorů. V kategorii krátkého filmu je soutěž dotovaná Cenou České televize na další vývoj projektu v hodnotě dvou tisíc euro.
SVŮJ NÁMĚT ANIMOVANÉHO KRÁTKÉHO FILMU NEBO TV SERIÁLU MŮŽETE PŘIHLÁSIT VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE NA ADRESE:  
http://vp.eventival.eu/anifilm/2013

Zájemci se musí nejdříve registrovat do systému Eventival, pročíst si podmínky a posléze se registrovat prostřednictvím online formuláře podle uvedených podmínek.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 1. BŘEZNA 2013
Cíl pitchingu VAF
• prezentace vybraných projektů z našeho regionu před mezinárodními profesionály (zejména producenty ze zemí jako Francie, Německo, Skandinávie, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko atd.) má napomoct jejich další realizaci v rámci koprodukcí a vzájemné spolupráce
• setkání mezinárodních profesionálů s producenty a filmaři z našeho regionu slouží k otevírání nových možností vzájemné spolupráce a k prosazování našich profesionálů na mezinárodní scéně
• pitching je zároveň výbornou příležitostí pro nabírání zkušeností a vzdělávání ohledně evropského audiovizuálního trhu.
• představení projektů TV seriálů bude sloužit k zahájení debaty nad možnostmi širších televizních koprodukcí v rámci našeho regionu  

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ NÁMĚTU KRÁTKÉHO FILMU
o  Visegrád Animation Fórum přijímá pouze projekty plánovaných filmů, které nepřesáhnou svou metráží 20 minut.
o Alespoň 50 procent uvažovaného filmu musí být provedeno technikou animovaného filmu či formou multimediálního audiovizuálního díla, které klade důraz na grafickou stránku.
o  Projekt musí být zastoupen na VAF tvůrcem i producentem, který bude s to jej představit na pitching fóru před případnými profesionály a partnery.
o   Za přihlášení projektu se neplatí žádný poplatek.
o   K přihlášení projektu musíte přiložit:
•   Logline
•   Synopse (max. 250 slov)
•   Treatment + režisérská explikace, realistický odhad rozpočtu (max. 500 slov)
•   Příklady vizuálního a grafického stylu
•   Stručný životopis režiséra (max. 50 slov)
•   Představení produkční společnosti + kontakt (max. 50 slov)


PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ NÁMĚTU TELEVIZNÍHO SERIÁLU
o   Visegrád Animation Fórum přijímá pouze projekty plánovaných TV seriálů či pilotů, jejichž epizody dosahují standardní délky obvyklé v rámci televizního vysílání.
o   Alespoň 50 procent plánovaného TV seriálu musí být provedeno technikou animovaného filmu či formou multimediálního audiovizuálního díla, které klade důraz na grafickou stránku.
o     Projekt musí být zastoupen na VAF tvůrcem i producentem, který bude s to jej představit na pitching fóru před případnými profesionály a partnery.
o     Za přihlášení projektu se neplatí žádný poplatek.
o     K přihlášení projektu musíte přiložit:
o     Logline
o     Popis hlavní dějové linie a poetiky (max. 250 slov)
o   Treatment + specifikace cílové skupiny, uvedení počtu epizod, realistický odhad rozpočtu a představa o možném development plánu (max. 500 slov)
o     Příklady vizuálního stylu seriálu a především hlavních postav
o     Stručný životopis režiséra (max. 50 slov)
o     Představení produkční společnosti (studia) a TV partnera + kontakt (max. 50 slov)


DETAILY O SAMOTNÉM PITCHINGU
Účastníci pitchingu dostanou možnost účastnit se celého třídenního programu Visegrád Animation Fóra, jehož součástí budou i speciální přípravné workshopy věnované psaní scénáře, developmentu a prezentace projektu na mezinárodní scéně pod vedením mezinárodních profesionálů. VAF dále nabídne prezentace studií a profesionálů z našeho regionu, koprodukční debaty a program zaměřený na setkání našich škol a talentů. Výsledný pitching proběhne poslední den VAF, každý z účastnících se týmů dostane 10 minut k tomu, aby představil svůj projekt před porotou a publikem. Visegrád Animation Fórum bude hradit účastníkům pitchingu ubytování na tři noci v době konání VAF.

Pro další informace kontaktujte:
Michal Procházka
Asociace animovaného filmu, Visegrád Animation Fórum
Heřmanova 3
170 00, Praha 7 Holešovice
Czech Republic
email: info@asaf.cz
www.asaf.cz