27|03 novinky

Visegrad Animation Forum

Visegrad Animation Forum

Vůbec poprvé se letos v Třeboni představí třídenní profesionální program Visegrad Animation Forum. VAF nabídne setkání předních nezávislých producentů animovaných filmů, zástupců televizních společností produkujících animované seriály a profesionálních tvůrců z celé Evropy.
 V jejich přítomnosti se uskuteční prezentace (pitching) vybraných námětů krátkometrážních filmů i projektů televizních seriálů z našeho regionu. Cílem VAF je seznámení našich profesionálů s výraznými osobnostmi světové animované produkce a standardy vývoje, čímž chce mj. významně přispět k rozvoji koprodukcí. Francouzská producentka Dora Benousilio např. představí slavné filmy Florence Miailhe vytvořené technikou malby na skle, producent Olivier de Bannes projekt historicky prvního loutkového filmu, vznikajícího
v rámci studia Folioscope; německý koproducent Christian Mueller nabídne prezentaci svého mezinárodního snímku Father, na němž se sešli tvůrci z Bulharska či Chorvatska; a speciální program bude věnován i švýcarskému studiu Nadasdy.